GT "Lectura Fàcil" > Dificultats lectores


Les dificultats lectores poden ser:

1. De caràcter transitori:

2. De caràcter permanent:


Inici GT "Lectura Fàcil" | Portada COBDC

Última actualització: 01/04/03