Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS)


La creació d'aquest grup de treball pretén donar suport als professionals que treballen en el camp de les biblioteques i centres de documentació biomèdics (universitats, hospitals, laboratoris i qualsevol tipus d'institució sanitària pública o privada) mitjançant:

  • L'intercanvi d'experiències
  • Formació continuada
  • Informació i difusió de novetats (software, nous productes, etc.)
  • Desenvolupament de l'estudi de temes monogràfics d'interès (medicina basada en l'evidència, gestió del coneixement, gestió d'informació / intranets, propietat intel·lectual, etc.)


MEMBRES DEL GICS
Coordinació: Elena Guardiola Pereira

Vocals:


ÀREA DE FITXERS I PUBLICACIONS


BLOC

www.cobdc.net/gics/


PUBLICACIONS RECOMANADES


ENLLAÇOS RECOMANATS