Grup de treball Bibliotecàries i Documentalistes: Dones visibles

El grup de treball pretén abastar tots aquells aspectes relacionats amb les dones que tenen relació amb la professió de bibliotecària-documentalista, conformada majoritàriament per dones, per visibilitzar-nos professionalment i millorar les nostres condicions de treball.

OBJECTIUS GENÈRICS

Línia estratègica 1
Visibilitzar la condició de dona en tots els àmbits de la professió

Objectius estratègics

  • Fomentar el llenguatge inclusiu
  • Difondre la memòria històrica de la professió des de la perspectiva de les dones, així com els perfils de les professionals del sector
  • Construir i fomentar les dones com a temàtica dins dels centres d'informació

Linia estratègica 2
Vetllar per la situació i els drets laborals de les professionals dones bibliotecàries i documentalistes.

Objectius estratègics

  • Vetllar per la conciliació familiar de les bibliotecàries-documentalistes.
  • Conscienciar i donar eines per prevenir i afrontar l’assetjament sexual o amb origen sexual al lloc de treball.
  • Fomentar la carrera i la promoció professional de les bibliotecàries-documentalistes.

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Iria Aparicio
Montse Argente
Azucena Bernà
Antonia Reyes
María José Sola
Montserrat Terrones

COORDINACIÓ

Antònia Reyes
(donesvisibles@cobdc.org)
www.cobdc.net/donesvisibles/
@GTDonesCOBDC