Grup de treball de biblioteques i cinema


INTRODUCCIÓ

El grup es proposa promocionar, difondre i ampliar el cinema a les biblioteques. Així com plantejar, compartir i proposar solucions a les especificitats del tractament del cinema a les biblioteques, aconseguint així la captació de nou públic, aprofitant l'interès que aquest gènere artístic desperta entre joves i adults, i promoure la millora en les col·leccions de cinema a les biblioteques.


OBJECTIUS GENÈRICS

 • Realitzar una bibliografia selectiva, a més d'oferir informació i difusió de novetats; festivals i mostres; guies per temes, autors...
 • Formar part o aconsellar a les comissions de seleccions de novetats dels diferents sistemes bibliotecaris públics catalans.
 • Captar nous públics donant una oferta atractiva.
 • Oferir assessorament a qualsevol biblioteca que el demani i estar al dia de les activitats que es realitzen en aquest àmbit artístic.
 • Promoure la col·laboració entre professionals i l'intercanvi d'experiències.
 • Desenvolupament de l'estudi de temes monogràfics, per gèneres o autors.
 • Organitzar i/o coordinar activitats, taules rodones, etc.
 • Aprofundir en la necessària coordinació i cooperació de les biblioteques amb els agents culturals del sector.
 • Facilitar el contacte entre biblioteques, públic, professionals del sector... i oferir assessorament a l'hora de crear activitats relacionades amb el món del cinema.


PLA D'ACCIONS PER AL PRIMER ANY

 • Dur a terme com a mínim dues reunions anuals.
 • Elaboració d’un fons bàsic de cinema.
 • Publicació de materials sobre el tema.
 • Assessorament en les polítiques d'adquisicions i selecció: avaluació de publicacions i elaboració de materials (guies de lectura, repertoris, etc.) sobre els temes d'estudi, com d'una bibliografia bàsica per a biblioteques públiques.
 • Creació i gestió d’una eina de treball col·laboratiu (bloc).
 • Impulsar una plataforma de treball.
 • Col·laboració amb d'altres grups.


MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Anna Capdevila Vilanova
Nuria Gondolbeu Solé
David Izquierdo Valera
Glòria Massana Figueras
Laura Pla Aumatell
Patrícia Rodes Navarro
Oriol Rubio Andrada


COORDINACIÓ

Glòria Massana Figueras

www.cobdc.net/cinemateca/