Grup d'alfabetització informacional i formació d'usuaris (AlfinCat)

Grup no actiu. Data de dissolució: any 2011

Accés als documents elaborats pel grup  nou


INTRODUCCIÓ

El creixement i la importància de la informació és avui dia indiscutible. Qualsevol persona, entitat o empresa necessita accedir a molts tipus d'informació ja sigui per motius d'estudi, recerca, oci o recerca. L'increment de les fonts d'informació disponible -especialment en format electrònic- obliga l'usuari d'informació a desenvolupar un seguit de capacitats informacionals que el permetin buscar, localitzar i processar la informació.

Cada cop més la societat demana que els seus individus siguin usuaris experts en l'ús d'informació. Les biblioteques, arxius, centres de documentació i altres centres d'informació similars han vingut formant des de sempre als seus usuaris en l'ús dels seus propis centres i en la informació que elles tenien (sessions de formació, visites guiades, ús del catàleg, etc.).

El desenvolupament d'Internet, la sobreinformació i la necessitat cada cop més imperiosa de disposar d'informació vàlida en un entorn hiperinformat planteja als centres d'informació la necessitat de formar també els seus usuaris i usuàries en l'ús en general de la informació.

Quina informació necessito? On la puc trobar? Quina haig de seleccionar? Com l'he d'utilitzar?

El Grup de Treball d'alfabetització informacional (AI) promou els estudis i activitats necessaris per desenvolupar materials de suport a la tasca formadora dels centres d'informació.


OBJECTIUS DEL GRUP

 • El grup de treball AI es planteja com un grup de recerca en alfabetització informacional i formació d'usuaris i usuàries.
 • Proposar estratègies de treball que permetin el desenvolupament de programes d'alfabetització informacional a les empreses i institucions.
 • Redacció de materials de difusió dels principis bàsics de l'alfabetització en informació.
 • Definir les habilitats informacionals bàsiques.
 • Estudiar les bones pràctiques per a l'elaboració de tutorials i/o manuals.
 • Concienciar de la necessitat d'una acreditació acadèmica en habilitats en informació.


ESTRATÈGIES DE TREBALL

Per tal de dur a termes els seus objectius de treball, el grup elabora:

 • Organització d'una biblioteca digital sobre els temes d'estudi
 • Elaboració d'articles i comunicacions científics
 • Participació en congressos
 • Col·laboració amb d'altres grups
 • Gestió d'una llista de distribució sobre el tema


MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Sílvia Sunyer (UPC)
Sandra Núñez (UOC)
Mònica Montero (UPC)
Eva Ortoll (UOC)
Marta Perpiñan (Fundació EMI)
Mercè Muntada (Mutua Universal)
Mònica Bonillo (URV)
Marta Somoza (UB)
Roser Lozano (Biblioteca Pública de Tarragona)
Josep Vives (UPC)
Carmen Julia (Universidad de la Laguna)
Judith Licea (Universidad Nacional Autónoma de México)
Cristobal Pasadas (Universidad de Granada)
José Antonio Gómez (Universidad de Murcia)
Jesús Tramullas (Universidad de Zaragoza)
Felicidad Campal (Biblioteca Pública de Salamanca "Casa de las Conchas")
Isabel Martín (Biblioteca Pública de Palamós)
Joan Morros (Creador de pàgines web)
Mercedes Aguilar (Universidad de Sevilla)
Marta Serrat (UPC)
Marta Roca (UPC)
María-Jesús Rodríguez
Margarita Anglada (UPC)
Maite Comalat (Facultat Biblioteconomia i Documentació, UB)
José María Egana
Joan-Isidre Badell (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Uni. Vic)
Imanol Trebiño
Héctor Castro (Universidade de Vigo)
Gloria-Mercedes Lozano
Gloria Durban
Fernando Juárez
Cristina Gascón (UOC)
Aurora Maya (Universidade de Vigo)
Aurora Cuevas (Carlos III)
Antía Salgado
Ana Martínez (Universidade de Vigo)
Ajo Monzo (Xarxa de serveis d'informació per a joves a les Illes Balears)
Glòria Pérez-Salmerón (Servei de Cooperació Bibliotecària Direcció General de Cooperació Cultural Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya)
Anna Ubach (Biblioteca Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna URL)


COORDINACIÓ

(alfin@cobdc.org)

Més informació a: http://groups.yahoo.com/group/alfincat/