Històric de cursos
A continuació us mostrem la relació de cursos realitzats en anys anteriors:

Els cursos ofertats pel COBDC es poden programar fora de Barcelona, o en modalitat de formació a mida per a institucions o empreses. També es poden tornar a programar, per encàrrec, cursos ja realitzats i que es troben descrits en aquest catàleg històric de cursos del COBDC.

Per a més informació contacteu amb la Secretaria del Col·legi ()