Formació a midaEl COBDC ofereix formació personalitzada i a mida, adaptada a les necessitats específiques i horaris de la institució que l'encarrega. Us ajudem a planificar la formació del personal del vostre centre, pensant en la vostra situació i els vostres objectius per tal de programar una acció formativa adient a les vostres expectatives.

El COBDC s'encarrega de la planificació i programació del curs, contactant amb els professionals del sector i experts en diferents temes. Disposem de cursos presencials, semipresencials i virtuals i treballem amb metodologies pràctiques i dinàmiques, adequades al tema i objectius de cada curs.

Us oferim una mostra d'alguns dels cursos d'interès pel sector, però estem oberts a les propostes i necessitats de cada institució per oferir el curs a mida adient per cada sol·licitant. Tots el cursos van orientats a qualsevol de les tasques que realitzen els professionals de la informació i la documentació, des de la gestió i direcció passant per la utilització d'eines per oferir continguts i serveis als usuaris.

Formació a mida


Gestió de biblioteques

Estratègies de màrqueting en una unitat d'informació

Objectius

 • Relacionar els conceptes i les tècniques del màrqueting al nostre entorn professional.
 • Treballar amb objectius, estratègies i accions de màrqueting per potenciar la competitivitat i el posicionament de l'organització.
 • Desenvolupar d'un pla de màrqueting adequat als objectius de l'organització de la realitat del mercat.


La propietat intel·lectual en l'entorn de les unitats d'informació

Objectius

Analitzar les principals qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual que es plantegen en la gestió d'un centre.


Pautes per a l'avaluació de biblioteques

Objectius

 • Conèixer els principals conceptes relacionats amb el procés d'avaluació.
 • Destacar la importància dels objectius de l'avaluació en el context de la gestió de les biblioteques.
 • Definir els indicadors de l'avaluació.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.


Pla estratègic per a biblioteques públiques

Objectius

Aportar als responsables de biblioteques les habilitats i criteris per al disseny, execució i avaluació de plans estratègics per a la millora de la gestió dels centres i serveis des de la biblioteca.


Catalogació

Les RDA: les noves normes de catalogació

Objectius:

 • Introducció de les noves normatives de catalogació per tal de facilitar la seva implementació en els processos de catalogació.
 • Entendre el nou marc conceptual en què es basen els seus objectius i la seva estructura.
 • Preveure com la seva aplicació condicionarà la nostra manera de construir els catàlegs bibliogràfics i per tant les Opacs.


Format MARC 21: curs bàsic

Objectius:

 • Exposar les raons que van justificar el canvi de format a Catalunya (de CATMARC a MARC21) i repassar els beneficis de l'adopció del nou format, així com les diferències generals en relació amb el CATMARC.
 • Presentar i treballar amb exemples pràctics els designadors de contingut del format MARC 21 bibliogràfic.
 • Introduir el format MARC 21 d'autoritats.
 • Explicar la codificació en MARC 21 de les particularitats dels materials no-llibre.

Col·lecions i digitalització

La gestió de projectes de digitalització documental

Objectius

 1. Factors a tenir en compte per dur a terme un projecte de digitalització de documents.
 2. Adquirir els mecanismes necessaris per poder triar les millors solucions, en funció de les característiques de la documentació a digitalitzar.
 3. Dissenyar i planificar correctament les fases d'un projecte de digitalització.
 4. Conèixer els mecanismes de difusió i de prevenció de la feina feta.


La preservació dels recursos digitals a les biblioteques

Objectius

Aquest curs pretén donar una primera base que permeti entendre la problemàtica de la preservació dels objectes digitals tant des de la perspectiva institucional com la tècnica.


Col·leccions digitals: polítiques de col·lecció i estàndards per a l'organització dels recursos electrònics

Objectius

 • Revisar l'aplicació de polítiques de col·lecció i criteris de selecció a les col·leccions digitals.
 • Conèixer els principals sistemes de metadades usats en la descripció i l'accés dels recursos digitals, estudiar alguns casos concrets i saber decidir l'opció més adequada per a col·leccions concretes.
 • Conèixer i utilitzar els principals recol·lectors de metadades.
 • Presentar algunes de les plataformes usades per a la gestió de les col·leccions digitals i conèixer les seves característiques.


La col·lecció local: des del passat cap al futur

Objectius

 • Despertar l'interès per la creació de la col·lecció local.
 • Reflexionar sobre les característiques que fan possibles col·leccions locals diferents.
 • Elaborar un projecte de creació de col·lecció local adaptat al seu entorn.

Activitats i accions

Disseny d'aparadors per a biblioteques i centres culturals.

Objectius

 • Aconseguir que els alumnes assoleixin coneixements bàsics, tractant aquells elements generals que intervenen en el sector de l'aparadorisme. Des dels factors claus que determinen els processos de comunicació visual fins les estratègies del treball decoratiu.
 • Proporcionar als participants els coneixements i les tècniques necessàries perquè puguin dissenyar i elaborar aparadors en els seus equipaments culturals.


The embedded library: afegint valor des de la biblioteca en l'activitat docent i de recerca

Objectius

 • Adquirir el concepte d'embedded libraries i explorar possibles aportacions des de les biblioteques universitàries.
 • Conèixer i analitzar casos concrets de participació de la biblioteca universitària en l'activitat docent i de recerca, especialment en l'entorn professional proper.

Xarxes socials i Internet

Web social i biblioteques.

Objectius

 • Realitzar una aproximació pràctica al significat del web social o web 2.0.
 • Explorar i utilitzar diferents aplicacions i serveis 2.0 a nivell d'usuari.
 • Visualitzar vies d'implementació i possibles usos d'aquests serveis per part de biblioteques i centres de documentació.


Community manager, un rol professional emergent a les unitats d'informació

Objectius

 • Conèixer la figura professional del community manager i les funcions que desenvolupa en una unitat d'informació.
 • Conèixer les estratègies i eines per al desenvolupament de la tasca de community manager.


Optimització de les estratègies de SEO

Objectius

Aprendre i aplicar els mètodes existents per posicionar la seva web en els principals cercadors d'Internet.