Personal del COBDC


SECRETARIA

Cristina Pérez
adreça de correu electrònic  


ADMINISTRATIVA

Sílvia Blanch
adreça de correu electrònic  


CAP DE PROJECTES

Montserrat Terrones
adreça de correu electrònic