El Col·legi

PUNT DE TROBADA I VEU DE PROFESSIONALS

El Col·legi com a entitat i veu de professionals acull...

com a membres de ple dret:

 • diplomats en biblioteconomia i documentació
 • llicenciats i doctors en documentació

com a membres associats:

 • altres persones vinculades al sector i interessades en els serveis del Col·legi

com a institucions associades:

 • institucions públiques o privades de l'àmbit de la informació o interessades en el creixement del sector

Les vies de participació del Col·legi es basen en la creació i manteniment de Grups de treball, que permeten treballar en àmbits especials d'interès, intercanviar experiències i millors pràctiques. Tanmateix, la organització de les Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, permet debatre i incidir en la importància de la informació i els coneixements per a les organitzacions i de la informació pública com un dret de la ciutadania.

S'organitzen cada dos anys i estan dirigides a professionals de:

 • serveis d'informació a l'administració pública
 • serveis d'informació a les empreses i dels mitjans de comunicació
 • biblioteques universitàries i de recerca
 • biblioteques públiques
 • centres de documentació especialitzats
 • serveis d'arxiu
 • ...i en general, a totes les persones i organitzacions interessades en el sector de la informació


PUNT DE TROBADA AMB LA INNOVACIÓ I FORMACIÓ CONTINUADA

El dinamisme de la societat de la informació demana d'una capacitat de renovació permanent, i en aquest sentit el COBDC esdevé una seu social oberta a la formació i a la innovació permanent per donar resposta a les necessitats de la societat del coneixement mitjançant:

 • Cursos de formació
 • Presentacions de productes i serveis
 • Seminaris
 • Conferències
 • Taules rodones
 • Publicacions pròpies


PUNT DE TROBADA AMB LA SOCIETAT I LES INSTITUCIONS

El Col·legi actua conjuntament amb altres organitzacions per a garantir la igualtat a l'accés de la informació, contribuir al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya, al creixement de les empreses i la millora de les organitzacions.

El Col·legi representa als seus col·legiats en organitzacions professionals i és membre de:

El Col·legi va ser creat el 13 de juny de 1985 per disposició del Parlament de Catalunya (Llei 10/1985). La Llei 14/1998 redefineix l'àmbit professional i l'obre a llicenciats i doctors en Documentació.

Representa els interessos generals dels professionals davant de les Institucions públiques:

 • Per disposició legal, forma part del Consell de Biblioteques de Catalunya, del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya i de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya.
 • També és membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.