SOCADI: 1984-1999

Joan Bravo
President de la societat catalana de documentació i informació (1984-1987)


L'activitat de la Societat quedarà plasmada en el compliment dels fins següents:

 1. Fomentar la col·laboració i l'intercanvi d'experiències entre els especialistes en informació i documentació i entre les institucions emmarcades en el cap de la informació i la documentació.
 2. Promoure el perfeccionament professional dels especialistes en informació i documentació i desenvolupar els mètodes de treball en aquest camp, mitjançant l'organització de cursets, conferències, seminaris, etc.
 3. Mantenir relacions amb entitats anàlogues de Catalunya, la resta d'Espanya i l'estranger.

"Fins de la societat", a Estatuts de la Societat Catalana de Documentació i Informació (18 de maig de 1984).


Lluís Codina
President de la Societat Catalana d'Informació i Documentació (1996-1999)


"Quines avantatges obtindrien els professionals de la Documentació a Catalunya amb aquesta fusió?

 • En primer lloc, evitaríem la dispersió d'esforços. Tots aquells, documentalistes o bibliotecaris, amb idees, ànims i ganes de fer coses tindríem l'oportunitat de treballar en un marc unificat amb més recursos que cadascuna de les dues entitats per separat. La nostra professió obtindria així els beneficis d'una autèntica economia d'escala de la intel·ligència.
 • En segon lloc, una entitat amb més membres té possibilitats d'oferir més i millors serveis en informació, en formació, en publicacions i en tota mena de serveis i ofertes de tipus comercials.
 • En tercer lloc, tot s'ha de dir, els professionals que estan associats a les dues entitats s'estalviaran una de les quotes o, dit d'una altra manera, els membres del futur COBDC obtindran, amb una única quota, els serveis que fins ara només es podrien obtenir amb el pagament de dues quotes.
 • En conclusió: els professionals de Catalunya obtindríem tot el conjunt d'avantatges que va lligat al fet de poder pertànyer a una entitat que s'acostaria als 2000 membres (segons estimacions) i que estaria en condicions d'aprofitar les sinergies derivades de la fusió de dos equips de treball que, fins ara, s'han vist obligats a treballar per separat.

  [...]

  Com a president de SOCADI des del 1996, estic plenament convençut que els professionals de la Documentació estem davant l'oportunitat històrica de iniciar una transformació de profundes i molt positives conseqüències per a l'avançament de la nostra professió."

Lluís Codina. Informe del president sobre el projecte de fusió de Socadi dins del futur Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya [presentat a l'Assemblea General de SOCADI, maig de 1998]