Les presidències


ROSA RICART RIBERA

Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona (1974-1975) i Presidenta de l'Associació de Bibliotecàries (1975-1977)

Text basat en l'entrevista realitzada per Teresa Mañà i Carme Mayol (juny 2005)

Rosa Ricart va néixer el 1911 al barri del Sant Andreu de Barcelona. Estudiant a l'Escola de Bibliotecàries a partir de 1935, va viure els convulsos anys de la guerra civil rebent classes dels professors Jordi Rubió i Balaguer, Ramon d'Alòs-Moner i Carles Riba. De l'època en conserva els "records més meravellosos".

A partir de 1939 va exercir de bibliotecària a l'Escola de Bibliotecàries, i amb posteritat a la Biblioteca de Catalunya. La ulterior incorporació a la Biblioteca de l'Institut Britànic va suposar un destí de la que se sent realment satisfeta. Es va jubilar el 1982, no sense rebre de les autoritats britàniques la condecoració de Dama de l'Imperi Britànic.

El 1974, exercint a la Biblioteca de l'Institut Britànic, i a petició d'un grup de bibliotecàries, va convertir-se en la primera presidenta de l'Associació que hauria de convertir-se, amb els anys, en el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Bibliotecària d'elevat i reconegut prestigi entre els professionals, Ricart recorda que buscava per a les decisions el consens amb la resta de membres de l'Associació, i especialment amb dues membres de la institució, Carmina Illa i Montserrat Roca, qui la va succeir en el càrrec.

Presidenta de talant honorífic, va representar l'Associació eficientment fins 1976. Conserva encara, a l'arxiu personal del seu pis de Barcelona, documentació d'aquest període de la història dels bibliotecaris-documentalistes de Catalunya.