Logotip del COBDC, amb el fons blau, la clau i les lletrs B i D. Al costat en fons blanc desglossades les sigles COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) EL COBDC AL DIA  
Dilluns, 5 d'octubre de 2020  
mida del text mida del text petita mida del text mitjana mida del text gran Imprimiu la pàgina
Proclamació de candidatura per a la Junta del COBDC

Un cop acabat el termini per presentar candidatures a la Junta del COBDC, l'única candidatura presentada és la següent:

  • González Cuadra, Francesc Xavier.- col·legiat 3649 (President)
  • Galve Montore, Carme.- col·legiada 1587 (Vicepresidenta)
  • Bosch Canalias, Jordi.- col·legiat 2965 (Secretari)
  • Gámez Sánchez, Rosario.- col·legiada 1742 (Tresorera)
  • Andreu Febas, Rosana.- col·legiada 1353 (Vocal)
  • Comas Lamarca, Mercè.- col·legiada 3182 (Vocal)
  • Gisbert Marzo, Mireia.- col·legiada 3527 (Vocal)
  • Ramírez Andreu, Eli.- col·legiada 3168 (Vocal)
  • Redondo Iniesta, Sílvia.- col·legiada 2715 (Vocal)
  • Vilarrubí Prats, Jaume.- col·legiat 1895
Contra aquesta candidatura es poden presentar reclamacions fins demà, dimarts 6 d'octubre.

Un cop resoltes les reclamacions i atès que hi ha una única candidatura, l'article 59 dels estatuts preveu que "En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada, sense necessitat de votació, el dia que s'hagi fixat per a la votació". Per tant, serà el pròxim dia 28 d'octubre, data prevista per a les eleccions, quan podrà ser proclamada aquesta candidatura com a nova Junta del COBDC.