Logotip del COBDC, amb el fons blau, la clau i les lletrs B i D. Al costat en fons blanc desglossades les sigles COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) EL COBDC AL DIA  
Dilluns, 28 de juliol de 2014  
mida del text mida del text petita mida del text mitjana mida del text gran Imprimiu la pàgina
Compromís del COBDC amb l'organització de la consulta del 9 de novembre

En la reunió de la Junta de Govern del passat 23 de juliol es va acordar manifestar el compromís i disposició del COBDC a cooperar amb les institucions catalanes per a fer possible l'organització de la consulta del dia 9 de novembre d'enguany i donar suport al President de la Generalitat quan la convoqui.

Per això hem signat una carta amb aquest compromís i l'hem fet arribar a l'Assemblea Nacional Catalana perquè, de forma conjunta amb d'altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient.